UNIVERSO RADIO 89.5 FM – Zulemita Menem: “Recen por mi papá”